3.08.2018 14:30:17

Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sığınmacılar ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi Beceri Değerlendirme Aracının ve Profil Oluşturma Aracının Geliştirilmesi ve Sunulması İçin Hizmet Alımı Duyurusu

İLGİ BEYANI TALEBİ

(DANIŞMANLIK HİZMETLERİ – CQS)

TÜRKİYE

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (SUTP) ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi

Görevlendirme Başlığı: Beceri Değerlendirme Aracının ve Profil Oluşturma Aracının Geliştirilmesi ve Sunulması  

Referans No:  FRIT1-ISKUR-WB-DH-01


Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası tarafından idare edilmek üzere, AB Mülteci Aracı kapsamında AB’den 45.45 milyon Avro hibe almıştır. Türkiye Cumhuriyeti adına hibe alıcısı Çalışma, Sosyal Hizmet ve Aile Bakanlığıdır (ÇSHAB). Fonlar ÇSHAB ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ortaklaşa uygulanacaktır. İŞKUR hibe gelirinin bir kısmını danışmanlık hizmetleri için kullanmayı amaçlamaktadır.

Danışmanlık hizmetleri farklı çıktılarla iki aşamadan oluşacak ve Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve İstanbul olmak üzere dört pilot ilde uygulanacaktır: (i) Araçların sunumu ve uygulanmasına, mevcut İŞKUR sistemlerine adapte olunmasına yönelik Beceri Değerlendirme Aracının geliştirilmesi ve teknik destek; (ii) profil oluşturma aracının sunumu ve uygulanmasına yönelik Profil Oluşturma Aracının geliştirilmesi ve teknik destek.

İlgili Danışmanlardan, istenilen danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmeye yönelik gerekli niteliklere ve alanla alakalı deneyime sahip olduklarını gösteren bilgiler sağlamaları beklenmektedir. Listenin son hali aşağıdadır:

  • Batı Avrupa Ülkelerinde veya diğer gelişmekte olan ülkelerde işgücü geliştirme, kamu istihdam hizmetleri ve mültecilerin ve/veya kırılgan kesimlerin ulusal/yerel işgücü piyasalarına entegrasyonu alanlarında kanıtlanmış uluslararası deneyim ve uzmanlık.
  • Son beş yıl içinde bir beceri değerlendirme aracının geliştirilmesinde kanıtlanmış deneyim ve uzmanlık
  • Son beş yıl içinde gerçekleşmiş profil oluşturma aracının geliştirilmesinde kanıtlanmış deneyim ve uzmanlık
  • Bu tür araçların uluslararası anlamda uyarlanmasında ve uygulamaya ilişkin destek materyallerinin, sistemlerinin ve eğitim materyallerinin geliştirilmesine yönelik teknik yardımda deneyim.
  • İşletme yapısı dâhil olmak üzere, kurumsal bilgi işlem sistemlerinin değerlendirilmesinde ve tasarımında deneyim.
  • İnsan Kaynakları dâhil olmak üzere büyük veri analizinde ve gelişmiş analitik tekniklerin uygulanmasında deneyim.
  • Gerekli olan hizmetler ve sunulan çalışmalarla ilgili uzman istihdamı ve insan kaynakları kapasitesi.
  • ÇSHAB veya İŞKUR ile sorunlu, işlemeyen sözleşmelere sahip olmamak.

 

İlgili Danışmanların dikkati, Dünya Bankasının çıkar çatışmasıyla ilgili politikalarını düzenleyen Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) Alıcıları için Satın Alma Yönetmeliğinin 3.14 fıkrasına (Temmuz 2016) çekilmektedir (Satın Alma Yönetmeliği).

Danışmanlar, niteliklerini geliştirmek için, ortak teşebbüs ya da taşeron müşavirlik şeklinde diğer firmalarla bağlantılı olabilir. Ortak Teşebbüs (OT) durumunda OT’nin bütün üyeleri son listedeki amaçlara yönelik olarak ortaklaşa değerlendirilir, görevlendirme konusunda ortak ve ayrı ayrı sorumlu olur ve o OT grubu seçildiğinde sözleşme imzalar. İlgili danışmanlar uygulamalarında ortaklarının ve taşeron danışmanların görevlerinin ve “kendi bağlantılarının” yapısını açık bir şekilde göstermelidir. “Bağlantılı olma” ve/veya “ortak olma” vs. bakımından açık olmayan niyet beyanı son liste için dikkate alınmayabilir.

Bir Danışman, Tedarik Düzenlemelerinde belirtilen Danışmanlık Niteliklerine (CQS) uygun olarak seçilir.

Türkiye saatiyle 09:00 ile17:00 arasındaki çalışma saatlerinde aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinilebilir.

 

“Bir Beceri Değerlendirme ve Profil Oluşturma Aracının Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri”ni (FRIT1-ISKUR-WB-DH-01) açıkça işaret eden bu Niyet Beyanı, Türkiye saati ile, 08 Ağustos 2018, 24:00’e kadar aşağıda yer alan adrese şahsen veya posta veya e-posta yoluyla yazılı olarak teslim edilmelidir.

 

Ek 1. İş Tanımı (Profilleme Sistemi) TR - ENG 

Ek 2. İlgi Beyanı (Profilleme Sistemi) TR - ENG.pdf

İlgili:

Sn. Mustafa IŞIK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi

Adres: Emniyet Mah. Mevlâna Bulvarı No:42 Kat: 9 Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 312 216 3588  

Faks: +90 312 216 3581

E-posta: mustafa.isik1@iskur.gov.tr