15.11.2019 17:00:40

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Büro Personeli Alımı 15. Yedek Yerleştirme Duyurusu

1) 21 Haziran 2018 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayınlanan ilan sonucu sözleşmeli Büro Personeli ilanı sonucu asıl veya yedek olarak yerleşen adaylardan çeşitli nedenlerle hakkını kaybedenlerinin yerine atama sırası gelen yedek adaylara ilişkin liste ekte açıklanmıştır.

2) Yedek adaylardan sırası gelen ek listede bilgileri bulunanların aşağıda belirtilen belgeleri 25 Kasım 2019 Pazartesi mesai bitimine kadar (17:30) isimleri hizasında belirtilen yerlere şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar belge teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir.


3) Ekli listede bilgileri yer alan adaylardan istenilen belgeler,

a. Dilekçe
b. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).
c. Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.
e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden, tek hekim raporu yeterli)
f. Adli sicil kaydı (2 Adet)
g. Mal bildirim Formu (arkalı önlü olarak el yazısı ile doldurulacaktır.)(Kapalı Zarf içerisinde)
h. Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
i. Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, Bilgisayar yazısı ile).

4) Sonuçlarla ilgili ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Adaylara ilanen duyurulur.


Yedek Adaylardan Sırası Gelenlerin Listesi : Yerleştirme Listesi için Tıklayınız.
Belge Teslim Adresleri : https://www.iskur.gov.tr/iletisim/
İnternet sayfası  : www.iskur.gov.tr