9.09.2021 15:05:47

Yazılım Geliştirme Danışmanı (3) Sonuç İlanı

“Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi”, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Dünya Bankası işbirliğinde uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen FRIT1 Hibe projesi kapsamında tam zamanlı istihdam edilmek üzere “Yazılım Geliştirme Danışmanı (3 Kişi)” alımları ilanı 19.04.2021-09.05.2021 itibariyle yapılmıştır. Kısa listede olan adaylar ile mülakat yapılmış ve alım işlemleri Dünya Bankası Satınalma Düzenlemeleri 7.35 paragrafı hükümleri çerçevesinde tamamlanarak başarılı adayla/larla Temmuz-Ağustos 2021’de sözleşmeler imzalanmıştır.

 Referans No

FRIT1-ISKUR-WB-DH-16

FRIT1-ISKUR-WB-DH-17

FRIT1-ISKUR-WB-DH-18

Seçim Yöntemi

Bireysel Danışman Seçimi

Pozisyon

Yazılım Geliştirme Danışmanı (3 kişi )

İşin Kapsamı

İŞKUR Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Aktif İşgücü Piyasası Programlarının izlenmesine yönelik sistemin oluşturulması, proje kapsamında ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesi ve kodlanması, bu yazılımın Kurumun diğer bilgi işlem projeleri ile entegrasyonu için çalışmalar yürütülmesi, gerekli koordinasyonun sağlanması ve teknik danışmanlık işidir.

İlan Tarihi

19/04/2021 – 09.05.2021 arası

Ihaleyi Yapan Kurumun Adı ve Adresi

İŞKUR Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

İşin Süresi

31 Aralık 2021, performansa bağlı olarak bu süre 3 yıl uzayabilir.