19.04.2024 14:17:04

2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması’nın 17 Sektörü Kapsayan İnfografik Çalışması Yayımlandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2023 yılı saha çalışması 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde 86 bin 41 iş yeri ile görüşülerek gerçekleştirilen İşgücü Piyasası Araştırması’nın 17 sektörü kapsayan infografik çalışması yayımlandı.

 

2023 yılı İşgücü Piyasası Araştırması ile iş yerlerinin yapısal özellikleri, çalışan sayıları, açık işleri, istihdam beklentileri ve temininde güçlük çekilen meslekler tespit edildi.

 

Araştırma neticesinde temin edilen veriler ile iş gücü piyasasının talep tarafını yansıtan Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması-Revizyon 2’ye (NACE-Rev. 2.0) göre 17 sektörü yansıtacak şekilde tasarlanan infografik çalışmasına  https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/raporlar/ adresinden ulaşılabilmektedir.