Girişimcilik Eğitim Programları

“Kendi İşinizi Kurmanıza Yardımcı Olalım”

 

Girişimcilik eğitim programı, Kuruma kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan programlardır. 

 

Eğitim programı bitiminde, katılımcılara Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir.


GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ
Temel seviye girişimcilik eğitimi, sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarından oluşmakta olup en az 32 saat sürmektedir. 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

  • Kuruma kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Girişimcilik eğitim programında aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak,
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

 

 Bu kapsamda Kuruma kayıtlı olanlardan özellikle işletmesini geliştirmek isteyenler için de girişimcilik eğitimleri verilebilmektedir.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, özürlü maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da girişimcilik eğitim programlarından yararlanabilirler.

 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

  • Katılımcı zaruri gideri (Program süresince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamı dışında kalan katılımcılar için)
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
  • Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

 

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.Broşür için tıklayınız