Bilgi Edinme Hakkı

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek üzere Türkiye İş Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi Edinme ve İletişim Şube Müdürlüğü bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular:

- İş başvurusu ve iş takipleri,
- Tavsiye ve mütalaa talepleri,
- Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler,
- Özel hayatın gizliliği,
- Ticari sır,
- Kurum içi düzenlemeler

Kurumumuzun faaliyetleri ile ilgili Sıkça Sorulan Sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

  ONLİNE BAŞVURU ve BAŞVURU SORGULAMAPosta ya da bizzat yapılacak Başvurular için İletişim Bilgileri

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular ile faks yoluyla yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.
Başvuru esas ve usulleri ile ilgili her türlü sorularınızı bilgi.edinme@iskur.gov.tr mail adresi ile tarafımıza iletebilirsiniz.


Türkiye İş Kurumu

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi Edinme ve İletişim Şube Müdürlüğü
Adres : Emniyet Mah Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:42 Yenimahalle/ANKARA
E-posta : bilgi.edinme@iskur.gov.tr
Faks : 0312 216 36 31


Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

Gerçek Kişi; Başvuranın Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Numarası, İmza bulunması gereklidir.
Tüzel Kişiler; Unvanı, Yetki Belgesi, Yetkili Adı Soyadı, Adresi, Telefon Numarası bulunması gerekmektedir.
Elektronik Başvurularınızı, Bilgi Edinme Kanununun 6. Maddesi ve Bilgi Edinme Yönetmeliğinin 9. ve 10. maddelerinde belirtilen başvuru esas ve usullerine uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

MEVZUAT ve BELGELER

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu (pdf)

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (pdf)

Bilgi Edinme Başvuru Formu (Tüzel Kişi)

Bilgi Edinme Başvuru Formu (Gerçek Kişi)