Volkan ÖZ

Volkan ÖZ

Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı V.

+90 (312) 216 39 55/56
e-mail 

Bağlı Birimler :
Uzman Grubu 1 (Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitim Programı) +90 (312) 216 37 89
Uzman Grubu 2 (İşbaşı Eğitim Programları) +90 (312) 216 37 90
Uzman Grubu 3 (Engelli ve Eski Hükümlü İdari Para Cezaları Komisyonu ) +90 (312) 216 38 02
Uzman Grubu 4 (Kurumsal İletişim, Bütçe) +90 (312) 216 37 88
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 37 82

Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görevleri
a) Kuruma kayıtlı işsizlerin, iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda istihdam edilebilirliklerinin arttırmak için meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitim hizmetleri ile girişimcilik ve işbaşı eğitim programları düzenlemek,
b) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesi çerçevesinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin sahip olmaları gereken sertifikaların verilmesini teminen çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlemek,
c) Özel politika gerektiren gruplar için aktif işgücü programları düzenlemek,
ç) Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü ve eski hükümlü çalıştırmadığı için işverenlerden kesilip Kuruma aktarılan para cezaları özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik projelere tahsis edilmesine ilişkin sekreterya işlerini yürütmek,
d) Aktif İşgücü Programlarından mezun kursiyerlerin/katılımcıların istihdam durumlarını, mezuniyetlerinden itibaren izlemek,
e) Aktif İşgücü Programlarının Etki Değerlendirmesini yapmak/yaptırmak,
f) Aktif İşgücü Programları için projeler geliştirmek, yürütmek ve izlemek,
g) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.