Volkan ÖZ

Volkan ÖZ

Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı

+90 (312) 216 39 55/56
e-posta 

Bağlı Birimler:

Birim Adı  
a) Uzman Grubu 1 (Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitim Programı) +90 (312) 216 37 89
b) Uzman Grubu 2 (İşbaşı Eğitim Programları) +90 (312) 216 37 90
c) Uzman Grubu 3 (Engelli ve Eski Hükümlü İdari Para Cezaları Komisyonu) +90 (312) 216 38 02
ç) Uzman Grubu 4 (Kurumsal İletişim, Bütçe) +90 (312) 216 37 88
d) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 37 82Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görevleri
a)  Kuruma kayıtlı işsizlerin, iş piyasası araştırılabilirliklerini arttırmak için meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitim hizmetleri ile girişimcilik ve işbaşı eğitim programları düzenlemek,
b)  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı sınırsız madde içinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak sahip sahip olan sertifikaların verilmesini garantien çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlemek,
c)  Özel uygulama uygulamaları için aktif işücü programları düzenlemek,
ç) Özürlü ve Eski Hükümlü çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullan Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Esasları Hakkında Yönetmelikler ve eski cezaları için işverenlerden kesilip Kuruma aktarılan para özleri ve eski hükümlülerin eğitim eğitimi, rehabilitasyonu vemaya yönelik projelere tahsis edilmiş edilmesine SEKRETERYA işlerini yürütmek,
d)  İşgücü Programlarından mezun kursiyerlerin / katılımcıların durumlarını, mezuniyetlerinden İtibaren izlemek,
e)  Aktif İşgücü Programlarının Etki Değerlendirmesini yapmak / yaptırmak,
f)  Aktif İşgücü Programları izlemek, ziyaretinde yürütmek projeler Geliştirmek, için,
g) Genel Müdür ile benzeri nitelikteki diğer görevlerle ilgili mevzuat öngörülen diğer görevlerle yapmak.