Güler ÇUHADAROĞLU

Güler ÇUHADAROĞLU

Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanı

+90 (312) 216 39 15
e-posta 

Bağlı Birimler:

Birim Adı  
a) Fon Yönetimi Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 31 72
b) Aktüerya, Raporlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 31 83
c) Fon Bütçe ve Muhasebe Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 31 68


Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığının Görevleri

a) İlgili mevzuat ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonunun değerlendirilmesine süreç kararları,

b) Fonun ile ilgili olarak finansal piyasaları takip etmek,

c) Fon hareketlerini izlemek, portföy sınırlarını takip etmek,

ç) Fona ait menkul kıymetlerin Sermaye Piyasası Kurulunca yetki verilmiş olan kuruluşlarında saklanmasını yapmak,

d) Fonun aktüeryal işlemlerini yürütmek,

e) İşsizlik Sigortası Fonunun gelir ve giderlerinin üçer aylık dönemler cinsinden Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu Yeminli mali müşavirlere denetlettirilerek denetim raporlarının açıklanmasını sağlamak,

f) Kamuoyunu bilgilendirmek 'İşsizlik Sigortası Aylık Basın Bülteni yayınlamak,

g) Finansal piyasaları takip ederek Yönetim Kuruluna sunulmak üzere haftalık, yıllık ve yıllık raporlar hazırlamak,