Dr.  Varol DUR

Dr. Varol DUR

Genel Müdür Yardımcısı V.
Görevi

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı V.

Göreve Başlama Tarihi 31.10.2022
Doğum Yeri İzmir
Doğum Tarihi

14.04.1980

Öğrenim

Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler (Lisans)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Avrupa Birliği (Yüksek Lisans)

University of York, Karşılaştırmalı Sosyal Politikalar (Yüksek Lisans)

Ankara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Doktora) 

Yabancı Dil

İngilizce

Medeni Durumu

Evli

    Özgeçmiş:

1980 yılında İzmir’de doğan DUR, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesinde tamamladıktan sonra 2006’da Dokuz Eylül Üniversitesinden Avrupa Birliği alanında yüksek lisans (M.A.) ve 2017’de İngiltere’de York Üniversitesinden Karşılaştırmalı Sosyal Politikalar alanında yüksek lisans (M.P.A) derecelerini elde etti. 2019 yılında  “Refah Devleti Tipolojileri Çerçevesinde Türkiye'de Kadın ve Aileye Dönük Sosyal Politikalar ve Etkileri” başlıklı tezini savunarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden doktor ünvanını aldı.

 Profesyonel kariyerine 2005 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunda Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı olarak başlayan DUR, bu dönemde sosyal güvenlik reformu çalışmalarında aktif olarak yer aldı. 2009 yılında Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak atandıktan sonra başta kayıt dışı istihdamla mücadele ve kadın istihdamının desteklenmesi alanlarında olmak üzere çok sayıda dış kaynaklı projenin yazımı ve yürütümünde uzman ve idareci olarak görev alan DUR, Sosyal Güvenlik Kurumunun uluslararası faaliyet ve etkinliklerini koordine etti. 2015-2017 yılları arasında eğitim amacıyla İngiltere’de bulunduktan sonra, 2019 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık Makamı olurlarıyla Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisinde görevlendirildi. Burada Sosyal Koruma Uzmanı ve Proje Yöneticisi görevleri kapsamında kayıtlı istihdama geçiş, göçmen işçiler ve sosyal güvenlik alanlarında çalışmalar yaptı. Ekim 2022 tarihinden itibaren İŞKUR’da Genel Müdür Yardımcısı V. olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

 Kamu görevi boyunca kadın istihdamı, özel istihdam büroları, uluslararası kuruluşların sosyal politikalara etkisi, refah devleti ve karşılaştırmalı sosyal politika alanlarında nitel ve nicel araştırma yöntemlerini kullanarak hakemli dergilerde çok sayıda yayın yapan DUR, ayrıca Adnan Menderes ve Hacettepe Üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde “Sosyal Güvenlik Hukuku”, “Aile Politikaları” ve “Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Politikaları” derslerini misafir öğretim üyesi olarak verdi.

İyi düzeyde İngilizce bilen DUR, evli ve iki çocuk babasıdır.