Nadide YİĞİTELİ

Nadide YİĞİTELİ

Genel Müdür Yardımcısı V.

+90 (312) 216 39 32
e-mail

Bağlı Başkanlıklar:
1- Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı,
2- İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı,
3- Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
4- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 
5- İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı


Görevleri

a) Genel Müdürün vereceği görevleri onun adına yapmak, yönetmek ve yürütmek,
b) Genel Müdür tarafından belirlenen birimlerin yönetim ve koordinasyonunu sağlamak,
c) Genel Müdürlük hizmetlerinin bir bütün olarak gerçekleşmesi için, yönetim ve koordinasyonu kendilerine verilen birimler ile diğer birimler arasında işbirliğini sağlamak,
ç) Genel Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Genel Müdüre vekâlet etmek,
d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.