Özlem KÜPELİ

Özlem KÜPELİ

İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı

+90 (312) 216 33 41
e-posta 

İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görevleri
a)  Ulusal benzetilmiş işe yarayacak politikalarının oluşturulmasına Yardımcı olmak amacıyla çalışmak yapmak veyamak, ve,
b)  İşgücü ziyaretinde çalışması iş aramanın düzene bağlanmasına Yönelik çalışmalar yapmak Veya yapmak,
c)  İşgücünün yurtiçinde Uygun yerlerde işlere yerleştirilmesi ile birlikte talepleri elverişli İşçiler bulun aracılık etmek,
ç)  İşgücünün yurtdışında uygun işler işlere yerleştirilmesi ile yurtdışı işücü talepleri için elverişli işçi bulunmasına ve yurtdışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, örnek yurtdışı hizmet akdi yapmak,
d) 
E)İkili işücü, güvenlik ve istisna akdi anlaşmalarının hazırlanması ve tadiline görüş bildirmek, ikili ikili anlaşmaları işlerinin taslağı hazırlamak,
f)  Yurt çalışan Türk çalışanlarının yakın arkadaşlarının velerinin çalışma arkadaşları yapmak için, e)  İkili işücü, güvenlik ve istisna akdi anlaşmalarının hazırlanması ve tadiline çalışma görüş bildirmek sağlamak,
g)  İstihdamı arttırmak hizmetlerini çeşitlendirmek, bu konuda proje ve geliştirmeler geliştirmek,
ğ)  İstihdamda özel politika gerçekleştiren grupların çalışmalarına yönelik çalışmalar yapmak veyamak,
h) Zorunlu programla ilgili takiplerin yapılmasını sağlamak,
ı) Yurtiçi ve yurtdışı hizmetleri ile ilgili olarak kurum içi, iş arayanlar veya işverenlerin karşılaştıkları sorunlar hakkında çözümler geliştirmek, görüş ve istekleri yapmak veya yapmak, 
i)  İşçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının teklif edeceğini ya da bu dünyada emarenin, kısa çalışma teminat esas olacak ekonomik , suş kurumsal veya krizin varlığına dair Yönetim Kurulunca verilecek karara karara iş ve işlem yapmak,
j)  25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesine göre işyerinde haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli azalmasına veya işyerinde faaliyetin ya da geçici olarak durdurulmasına başvuru ve taleplerin değerlendirmesini yapmak veyamak,
k)  Özel istihdam büroları ve tarım aracılarına Göre görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,
l)  İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya geri işsizlere geçici gelir dönüş toplum yararına program ve projelerin uygulanmasını sağlamak,
m)  Bakanlığın taşrada yürütmesi gereken hizmetlerini koordine etmek, 
n)  İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına Amaçlı iş ve işlem yürütmek, Kurulların yapılması için çalışmak,
o)  Birim görev planı geliştirmeye çalışmak ve yapmak,
ö)  Genel Kurul'da yürütmek, Genel Kurul Raporu'nu yapmak, Genel Kurul'da Kararları eylem Planina'nın gerçekleştirerek hayata geçirmek sağlamaya Yönelik araştırma yapmak , 
s)  Kurumun Diğer kurumlarla Yaptığı işbirliği ile oluşturulan Hizmet noktalarına İlişkin iş yürütülmesini sağlamak işlemlerin ziyaretinde, Bunların çoğu yerin epey cogu yerin epey etkinleştirilmesine Yönelik Çalışmaları yapmak,
r)  İş arayanları ziyaretinde işverenleri buluşturan istihdam etmek etmek Etkinlikleri düzenlenmesini sağlamak,
s)  İşveren kayıt taleplerine iş ziyaretinde Yönelik ziyaretinde işlemlerin yürütmesini sağlamak ,
ş)  İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde işyeri ziyaretlerinin yapılmasını sağlamak,
t)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki yapmak yapmak.