26.04.2018 14:59:07

İŞKUR, Engelli İstihdamına Yönelik Desteklerini Sürdürüyor

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir.

 

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.

 

Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

 

Desteklenecek projeler;

 

1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 08 Haziran 2018 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize teslim edebilirler.

 

Proje Başvuru Rehberi

 

Yönetmelik

 

Genelge

 

Proje Başvuru Formları:

 

1- Engelli Destek Teknolojileri Proje Başvuru Formu 2018-2. dönem

2- Engelli İşe Uyum Proje Başvuru Formu 2018-2. dönem

3- Engelli Kendi İşini Kurma Proje Başvuru Formu 2018-2. dönem

4- Engelli Mesleki Eğitim Kurs Proje Başvuru Formu 2018-2. dönem

5- Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Proje Başvuru Formu 2018-2. dönem

6- Korumalı İşyeri Proje Başvuru Formu 2018-2. dönem