Başvuru Bilgileri

4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde; Türkiye İş Kurumunca izin verilmek kaydıyla özel istihdam büroları; iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapar, işgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilir, mesleki eğitim düzenleyebilir ve yetki verilmesi halinde geçici iş ilişkisi kurabilir, hükmü bulunmaktadır. Bu bağlamda, bürolar ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği 11.10.2016 tarih ve 29854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereğince, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri özel istihdam bürolarına aracılık ve geçici iş ilişkisi yetkisine yönelik izin ve yetki verme, izin ve yetki yenileme, izleme, inceleme, idari para cezası uygulama ve izin ve yetkilerin iptali gibi konularda yetkili ve sorumludur.

Özel İstihdam Büroları Genelgesi; Yönetmelik kapsamında büroların aracılık ve geçici iş ilişkisine yönelik başvuru şartlarını, aracılık izni ve geçici iş ilişkisi yetkisi verilmesine ilişkin işlemlerini, çalışma ve denetimini ve bu kapsamda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidererek Yönetmeliğin verdiği yetki dâhilinde bazı hükümlere ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Bu kapsamda Özel İstihdam Büroları Genelgesi’nin 2.4 üncü maddesinde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine izin başvurusu sırasında ibraz edilecek belgelere ilişkin yol gösterici bilgiler yer almaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayınız.