İş ve Meslek Danışmanlığı

“İş Arayana Umut, İşverene Güven, Öğrenciye Destek: İş ve Meslek Danışmanlığı…”

İş ve meslek danışmanlığı; işgücü piyasasının temel aktörleri olan iş arayanlar, işverenler ve öğrencilere istihdam ekseninde odaklanmış bütünsel danışmanlık hizmeti sunulması faaliyetleridir. Bu hizmetler kapsamında; ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin kariyer planlamasına, kişisel özelliklerini göz önüne alarak en uygun mesleği seçmelerine; İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların iş bulmalarına, mesleki uyum problemlerini gidermelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine, mesleklerini/işlerini değiştirmelerine destek olunmakta, İŞKUR tarafından yürütülen aktif ve pasif işgücü programlarına yönlendirilmekte; işverenlerin de bağlı oldukları mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmeleri sağlanmakta, firma verimliğini ve istihdamını artırmasına destek olunmakta ve niteliklli işgücü temini gibi talepleri karşılanmaktadır.


“Herkesin Bir İş Ve Meslek Danışmanı var.”

İş ve Meslek Danışmanlarının, İŞKUR’a kayıtlı tüm iş arayanlara,  işverenlere ve ayrıca öğrencilere daha etkin hizmet verebilmeleri amacıyla her bir danışmana iş arayan, işveren ve okul portföyü atanması ve danışmanların bu hizmeti portföy yönetimi yoluyla sunmaları, böylece her işsizin, işverenin ve okulun bir danışmanı olması sağlanmıştır. İş ve meslek danışmanlığı hizmetiyle, kişilerin özellikleri ile mesleklerin ve işin gerektirdiği nitelik ve şartlar karşılaştırılarak bireyin istek ve durumuna en uygun iş ve mesleği seçmesi, seçilen meslekle ilgili eğitim olanaklarından yararlanması, işe yerleştirilmesi, işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım edilmektedir.