Teşvikler

  • İstihdam teşvikleri ile, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır.
  • Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.
  • İstihdamın korunması ve artırılması maksadıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilen teşvikler aşağıdaki tabloda özet olarak yer almaktadır.

Teşvikin Adı

Kanuni Dayanağı

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi

İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik

4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesinin beşinci fıkrası

Normalleşme Desteği

4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesi

İstihdama Dönüş Teşviki (Prim Desteği)

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi

İstihdama Dönüş Teşviki (Geçici İşgücü Desteği)

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi

Artı İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesi


Teşviklere ilişkin temel bilgilere; solda yer alan “Teşvikler” menüsüne tıkladıktan sonra açılacak alt başlıklardan ulaşabilirsiniz.