İşgücü Çizelgesi

Aylık İşgücü Çizelgesini neden vermeliyiz?
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanununun 3/b maddesinde "İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak." Kurumumuz görevleri arasında yer almaktadır.

 

Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu 30 uncu maddesine göre işverenler elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu yükümlüğün takibi de işverenlerin Kurumumuza verdikleri aylık işgücü çizelgeleri üzerinden yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra Engelli, Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İstihdamı Hakkında Genelgeye göre aynı il sınırları içerisindeki işyerlerinde en az 10 işçi çalıştıran özel sektör işverenlerine ve en az 1 işçi çalıştıran kamu kurum ve kuruluşları 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanununun 21 inci maddesine istinaden Kuruma aylık işgücü çizelgesi vermesi zorunludur.

Aylık İşgücü Çizelgesini ne zaman vermeliyiz?

4904 sayılı kanunun 21 inci maddesi gereğince Kurumumuz uygulamasında; işyerlerine ait ilgili ayın işgücü çizelgelerini (her ay olmak üzere) takip eden ayın sonuna kadar Kurumumuz internet sitesine girmeleri gerekmektedir.