26.06.2019 14:10:57

Kısa Çalışma Uygulamasının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere kısa çalışma; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

 

09.11.2018 tarihinde Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılarak zorlayıcı sebep tanımı “Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumları” gerekçesini de kapsayacak şekilde genişletilmiş ve Kurumumuz Yönetim Kurulunca 20.11.2018 tarihinde alınan kararla “Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar” gerekçeli kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2 nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için 3 ay olarak uygulanan kısa çalışma süresi, 26.06.2019 tarihli ve 30813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 ay süre ile uzatılmış ve kısa çalışma süresi uzatılan hallerde ilk üç aylık dönemde yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmemesi kararlaştırılmıştır.

 

Bu doğrultuda kısa çalışma uzatma başvurusunda bulunmak isteyen işverenlerimizin uzatma talebini 31.12.2019 tarihine kadar yapması gerekmektedir. Uzatma başvurusunun;

- Bir önceki kısa çalışma süresi tamamlanmadan yapılmış olması,
- Bir önceki uygunluk tespitinde belirtilen aynı kişileri kapsaması,
- Bir önceki uygunluk tespitinde belirtilen haftalık çalıştırılmayacak saati aşmaması

 

halinde yeni bir uygunluk tespitine gerek olmaksızın uzatma işlemleri Kurumumuz tarafından yapılacaktır. Ancak, yukarıdaki şartlardan bir veya birden fazlasını taşımayan uzatma başvuruları için yeni bir uygunluk tespiti gerekmekte olup, uygunluk tespitinin yapılabilmesi için başvurular Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığına gönderilecektir.

 

Konu hakkında İŞKUR birimlerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.