5.09.2018 20:48:37

Kurumumuz birimlerinde istihdam edilecek olan sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı alımına ilişkin "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı (İMD) Alımı Mesleki Yeterlilik Belge Durumlarına İlişkin Duyuru"

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI (İMD) ALIMI
MESLEKİ YETERLİLİK BELGE DURUMLARINA İLİŞKİN DUYURU


1) 21 Haziran 2018 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayınlanan sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı (İMD) ilanına başvuranların son başvuru tarihi (04.07.2018 ) itibari ile İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi geçerlilik durumları Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınan belge sahibi kişiler listesinden kontrol edilmiştir.

2) Adaylar, kimlik bilgileriyle aşağıdaki “belge durumu öğrenme linki”nden 04.07.2018 tarihi itibari ile İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi geçerlilik durumlarını öğrenebileceklerdir.

3) Adaylar, belge durumlarına ilişkin varsa itirazlarını, gerekçelerini bildiren bir dilekçe ve ekinde kanıtlayıcı belgelerle birlikte, 11/09/2018 Salı günü saat 17:00’a kadar, aşağıdaki “itiraz yerleri” ne şahsen yapabileceklerdir. Belirtilen süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

4) İtirazların değerlendirilmesi sonrası, adayların sözlü sınava girmeye hak kazanıp/kazanamadıklarına ilişkin sonuçlar internet sayfamızda açıklanacaktır.

5) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


İlanen duyurulur.


Belge durumu öğrenme linki: https://esube.iskur.gov.tr/Ortak/ImdBelgeKontrol.aspx

İtiraz yerleri : 1)Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42, Kat 1, 114 No’lu Oda, Yenimahalle / ANKARA

2) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
Adresler İçin : http://www.iskur.gov.tr/iletisim

İnternet sayfası : www.iskur.gov.tr