26.08.2021 19:14:19

Mali Yönetim Danışmanı Sonuç İlanı

“Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi”,  Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Dünya Bankası işbirliğinde uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen FRIT1 Hibe projesi kapsamında tam zamanlı  istihdam edilmek üzere Mali Yönetim Danışman alımı ilanı 30.03.2021-16.04.2021 itibariyle yapılmıştır.

Kısa listede olan adayların özgeçmiş üzerinden puanlanması sonrasında uygun olan adaylar ile mülakat yapılmıştır.

Mülakatların ardından yapılan değerlendirme sonrasında; projenin tamamlanması için kalan sürenin azalması, projenin mali yönetim uygulamalarının halen başarılı şekilde devam etmesi, gelinen aşamada ilgili alımla sağlanacak olan mali yönetim hizmetlerinin kamu kurumu personellerince de karşılanabildiğinden söz konusu alımın iptal edilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Referans No

FRIT1-ISKUR-WB-DH-05

Seçim Yöntemi

Bireysel Danışman Seçimi

Pozisyon

Mali Yönetim Danışmanı

İşin Kapsamı

 

İŞKUR Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına, ihtiyaç duyulan tüm mali faaliyetleri (bütçeleme, planlama, fon yönetimi, kaynak kullanımı, muhasebeleştirme, raporlama, izleme) yürütülmesi, gerekli koordinasyon ve desteğin sağlanmasına yönelik teknik danışmanlık işidir

İlan Tarihi

30.03.2021-16.04.2021 arası

İhaleyi Yapan Kurumun Adı ve Adresi

İŞKUR Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İşin Süresi

31 Aralık 2021