24.02.2020 20:04:29

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)-Hibe Çağrısı Yayımlandı

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında Avrupa Birliği ve Kurumumuz eş finansmanıyla yürütülecek “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)” Hibe Çağrısı http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=175 adresinde yayımlanmıştır.