24.05.2022 17:49:07

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kurumumuza ihdas edilen merkez teşkilatına 10 adet destek personeli, taşra teşkilatına ise 111 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 79 adet Destek Personeli olmak üzere toplamda 200 adet pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesi kapsamında ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvurular, 25.05.2022/03.06/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Türkiye İş Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet adresinden alınacaktır.