14.12.2022 16:53:31

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Sonucu Hakkında Duyuru

Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli alımına ilişkin 19.11.2022 tarihinde yazılı sınav, 09.12.2022 tarihinde sözlü/uygulamalı sınav yapılmıştır. Yapılan sınavlara ilişkin sonuçlar https://esube.iskur.gov.tr/Ortak/BasvuruSonuc.aspx adresinden açıklanmıştır.

Sınavı asıl olarak kazanan adayların, Kurumumuz tarafından yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve gerekli belgeleri teslim etmek üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde Kurumumuza tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır.

İlanen duyurulur.