15.03.2024 11:10:20

Yerel Mali Yönetim Danışmanları Sonuç İlanı (İstanbul, Kocaeli)

Yerel Mali Yönetim Danışmanları Sonuç İlanı
İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Dünya Bankası işbirliğinde uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen FRIT2 Hibe projesi kapsamında tam zamanlı istihdam edilmek üzere Yerel Mali Yönetim Danışman alımları ilanı 15 gün (10.01.2024 - 24.01.2024) tarihleri arasında yayınlanmıştır. Bu pozisyonlar için çıkılan ilanda asgari kriterleri sağlayan adaylar ile sözleşme imzalanmıştır.


Referans No’ları

1

FRIT2.CS-2.2-04-B

İstanbul Mali Yönetim Danışmanı

Sözleşme İmzalandı

18/03/2024

2

FRIT2.CS-2.2-04-E

Kocaeli Mali Yönetim Danışmanı

Sözleşme İmzalandı

11/03/2024


Seçim Yöntemi

Bireysel Danışman Seçimi

Pozisyon
Yerel Mali Yönetim Danışmanları (İstanbul, Kocaeli)

İşin Kapsamı

Proje kapsamında, İstanbul ve Kocaeli İş Kurumu İl Müdürlüğüne, ihtiyaç duyulan tüm mali faaliyetleri (bütçeleme,  planlama, fon yönetimi, kaynak kullanımı, muhasebeleştirme, raporlama, izleme) yürütmek, gerekli koordinasyon ve desteği sağlamak ve teknik danışmanlık sunmak üzere İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne 1, Kocaeli İş Kurumu İl Müdürlüğüne 1 Mali Yönetim  Danışmanının görev almasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel Mali Yönetim Danışmanı; Proje Uygulama Birimine, Genel Müdürlükte Strateji  Geliştirme Dairesi Başkanına ve yetkilendireceği personele, İl Müdürüne ve İl Müdürünün  görevlendireceği personele karşı sorumlu olarak; mali işin niteliğine göre Genel Müdürlük Mali Yönetim Danışmanı, Satın alma ve Sözleşme Yönetimi Danışmanı, Proje Koordinatörü ve ilgili  Kurum personeli ile koordineli şekilde çalışacak ve gerekli raporlamaları yapacaktır.

İlan Tarihi
(10.01.2024 - 24.01.2024) tarihleri arasında

İhaleyi Yapan Kurumun Adı ve Adresi
İŞKUR Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İşin Süresi
31 Aralık 2024’e kadar