12.10.2020 16:37:03

BAKANIMIZ ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK OECD BECERİLER ZİRVESİ’NİN ÜÇÜNCÜSÜNE KATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile Slovenya Hükümeti işbirliğinde gerçekleştirilen, “Normalleşen Dünya için Beceriler Stratejisi” temalı OECD Beceriler Zirvesi’nin üçüncüsüne katıldı.

Otuzdan fazla ülkeden eğitim, istihdam, ekonomi ve teknolojiden sorumlu Bakanlar ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, OECD ve UNESCO gibi uluslararası kuruluşların üst düzey yetkililerini bir araya getiren toplantıda Bakanımız Selçuk ülkemizde işgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik atılan adımlar ve bu alandaki istihdam programlarımız hakkında bilgi verdi.

COVID-19 salgını sonucu ortaya çıkan krizden çıkışta beceri geliştirme ve hayat boyu öğrenme stratejilerinin rolü ile gelecekte bu stratejilerin ne yönde değişim göstereceğinin tartışıldığı Zirve’de; ülkeler ulusal tecrübelerini ve COVID-19 sonrası dönem için öngörülerini paylaştı.

Ülkelerin, kişilerin becerilerinin geliştirilmesi, bu becerilerin kullanılması, toparlanmanın hızlandırılması ve gelecek için dayanıklılığın inşa edilmesi kapsamındaki eylemlerini ve vizyonlarını aktardıkları kapanış oturumunda ise OECD üyesi ülkelerden Bakanlar katılımcılara hitap etti. Oturumda işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilerin edinilmesine yönelik sunulan kamu hizmetleri ve Ülkemiz vizyonu hakkında bilgiler paylaşan Bakanımız Selçuk, ulusal mesleki yeterlilikler çerçevesi ve meslek standartları hakkında değerlendirmede bulunarak Türkiye’nin hayat boyu öğrenme alanında attığı adımları da anlattı.

Zirvenin, “Bugünkü Toparlanma ve Yarınki Dayanıklılık için Beceri Politikaları” temalı tartışma bölümü kapsamında gerçekleştirilen alt oturumunda ise Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanımız Uğur Tunç mevcut krize yönelik beceri kullanım politikaları kapsamında Ülkemiz politikaları ve Kurumumuz faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.