3.02.2024 14:59:32

İlave İstihdama 2025 Yılının Sonuna Kadar Destek Veriyoruz

Resmi Gazete’nin 3 Şubat 2024 tarihli sayısında yayımlanan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşvikinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatıldı. Düzenleme ile ayrıca, asgari ücret desteği kapsamında 2024 yılında her bir sigortalı için işverenlere aylık 700 TL destek verilmesi ve kısa çalışma uygulamasında son 3 yılda 600 gün olan prim ödeme süresinin 450 güne indirilmesi kanunlaştı.

 

İşsizlikle mücadele kapsamında mevcut istihdamın korunması ve artırılması amacıyla başta özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizler olmak üzere işe giriş tarihi itibarıyla en az 6 aydır işsiz olan vatandaşlarımızın istihdamının desteklenmesi amacıyla 2011 yılından bu yana uygulanan ve 31/12/2023 itibarıyla sona eren Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşvikinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatıldı.

 

Söz konusu teşvik ile 31/12/2025 tarihine kadar özel sektör iş yerlerince ilave istihdamı sağlanan sigortalıların sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı karşılanacak. 2024 yılı için sigortalı başına aylık 4.100,51 ila 30.753,84 TL tutarı arasında destek sağlanacak.

 

Asgari Ücret Desteğini 2024 Yılında da Uygulamaya Devam Ediyoruz

 

İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını desteklemek amacıyla ilk olarak 2016 yılında uygulanan Asgari Ücret Desteği ile 2024 yılında da istihdam desteklenmeye devam edecek.

 

2024 yılı boyunca özel sektör iş yeri işverenlerine her bir sigortalı için aylık 700 TL destek sağlanacak.

 

Kısa Çalışma Ödeneğinden Daha Fazla Vatandaşımızın Faydalanmasını Sağlıyoruz

 

1/3/2024 tarihi ve sonrasında başlayacak kısa çalışma taleplerinde vatandaşlarımızın ödeneğe hak kazanabilmesi için gereken prim ödeme şartları kolaylaştırıldı. Bu kapsamda kısa çalışma başlama tarihinden önceki son üç yılda 600 gün sigortalı olarak çalışma koşulu 450 güne indirildi.

Söz konusu düzenleme ile işsizlik ödeneği ve kısa çalışma arasında hak sahipliği üzerinden var olan ilişki ortadan kaldırıldı. Sigortalıların son üç yıl içerisinde faydalandıkları işsizlik ödeneği ve/veya kısa çalışma ödeneği başvuruları artık yeni bir kısa çalışma uygulamasından faydalanmalarını etkilemeyecek.