“Geleceğin İşgücü ile Şimdiden Tanışıyoruz…”

İş ve Meslek Danışmanları alan/dal seçimi yapacak öğrenciler ile kariyer planlaması aşamasında bulunan üniversite öğrencilerine yönelik;

Kendilerini, meslekleri ve eğitim olanaklarını tanımak ve mesleki yönelim konusunda daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak amacıyla meslek danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Eğitim-öğretim kurumu ziyaretleri gerçekleştirerek, okul idarecileri ve rehber öğretmenlerle görüşme yaparak meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgiler vermekte, öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için iş birliği yapılması konusunda görüşmeler yapmaktadır. Meslek seçiminin önemi ve meslek seçiminde dikkat edilecek noktaların anlatıldığı, meslekler hakkında bilgilendirmenin yapıldığı, mesleki eğitim olanakları, bir üst eğitim-öğretim seçenekleri vb. anlatıldığı grup çalışmaları yapmaktadır.

2015 yılında faaliyete geçirilen Meslek Tanıtım Günleri etkinlikleriyle; üniversite tercihleri öncesinde öğrencilere yardımcı olmak, yanlış meslek seçiminin bireysel ve toplumsal anlamdaki olumsuz etkilerinin giderilmesi, İŞKUR’un bilinirliği ve tanınırlığının artırılması ve kariyer yolunda gençlerimizin yalnız kalmaması hedeflenmektedir. Meslek Tanıtım Günleriyle Türkiye’de lisans düzeyinde en çok tercih edilen meslekler ile geleceğin mesleklerinin de dâhil olduğu birçok mesleğin tanıtımı o mesleklerin erbapları tarafından yapılmaktadır. 


“Her Yıl Meslek Seçimine Destek Dergisi…”

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, işsizlerin ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına destek olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini artırmak hedefleriyle her yıl Meslek Seçimine Destek Dergisi hazırlanarak  dijital ortamda yayımlanmaktadır.

Meslek Seçimine Destek Dergisinin bugüne kadar yayınlanmış tüm sayılarına https://www.iskur.gov.tr/yayinlarimiz/ resmi internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

“Mesleki Bilginin Kaynağı Meslek Bilgi Merkezleri”

Meslek Bilgi Merkezi; meslekler ve mesleki eğitim yerleri hakkında bilgilerin yer aldığı, meslek ve mesleki eğitim yeri seçme aşamasında bulunan kişilerin doğru ve bilinçli karar vermesine yardımcı olan bilgilerin bir arada sunulduğu alanlardır. Meslek Bilgi Merkezlerinden;

- Meslek seçme aşamasında olanlar,

- Mesleki eğitim merkezleri ve meslek kurslarında eğitimi verilen meslekler hakkında bilgi edinmek isteyenler,

- Bir meslek sahibi olup da mesleğinde ilerlemek ve meslek değiştirmek isteyen yetişkinler,

- Rehber öğretmenler, okul idarecileri, veliler ile meslekleri ve eğitim olanaklarını


hakkında bilgi almak isteyen herkes yararlanabilmektedir.

Meslek Bilgi Merkezine bireysel olarak veya gruplar halinde başvuru yapılabilir. Ayrıca rehber öğretmenlerin başvurusu üzerine merkezlerde grup görüşmeleri düzenlenmekte ve öğrencilere meslek seçiminin önemi, meslek bilgilerinin hangi kaynaklardan elde edilebileceği konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapılmaktadır.

Meslek Bilgi Dosyalarına ulaşmak için tıklayınız.

 

“Kişilerin Kendilerini Tanımalarına Yardımcı Oluyoruz…”

Kişilerin özelliklerini tanımlamasına yardımcı olmak amacıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında bazı ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır. Kurumumuzca söz konusu hizmeti destekleyici bir araç olarak Mesleki Yönelim Test Bataryası kullanılmaktadır.

Mesleki Yönelim Test Bataryası üç bölümden oluşmaktadır;

  • Genel Yetenek: 50 sorudan oluşan bu bölümün cevaplanması sürelidir ve tahmini tamamlama süresi 25 dakikadır.

  • Mesleki Eğilim: 176 sorudan oluşan bu bölümün cevaplanmasında süre sınırlaması bulunmamaktadır.

  • Kişilik Testi: 120 sorudan oluşan bu bölümün cevaplanmasında süre sınırlaması bulunmamaktadır.


Test bataryası yaklaşık 1 ile 2 saat arasında sürmekte olup bilgisayar ortamında uygulanmaktadır. Test çevrim içi olarak tamamlandıktan sonra sonuçları İş ve Meslek Danışmanlarıyla değerlendirilmektedir. Mesleki Yönelim Test Bataryası, bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve kendileri için en uygun mesleği bulabilmelerini hedeflemektedir.


“Meslek Bilgi Kitapçıkları”

Türkiye geneli ortaokul ve lise seviyesinde öğrenim gören öğrencileri ve meslek seçimi ve kariyer gelişim sürecindeki kişileri desteklemek amacıyla hazırlanan Meslek Bilgi Kitapçıkları güncellenmiştir. Güncellenen 8 adet Meslek Bilgi Kitapçığında,  250 adet mesleğe ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Ayrıca öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetlerinde meslek bilgi kitapçıklarından etkin olarak faydalanılması amacıyla meslek bilgi kitapçıkları Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna entegre edilmiştir.