12.03.2024 10:17:37

İş Pozitif Programı Kapsamında İlk Protokol İmzalandı

Kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirilen İş Pozitif Programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ile İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, kadın istihdamına yönelik her iki Bakanlıkça izlenecek iş, işlem ve faaliyetleri belirlemek üzere iş birliği protokolü imzaladı.

 

Kadınların insan onuruna yaraşır iş koşulları ile ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması, kadınların çalışma hayatına aktif katılımının önemi konusunda toplumsal farkındalığın geliştirilmesi, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde kadın istihdamının arttırılması amacıyla ilgili Bakanlıklar ile iş birliği halinde 9 Şubat 2024’te uygulanmaya başlanan İş Pozitif Programı kapsamında çalışmalar devam ediyor.

 

 “Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı” mottosuyla hayata geçirilen projenin iş, işlem ve faaliyetlerini belirlemek üzere ilgili Bakanlıklarla imzalanacak protokollerden ilki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ile İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan tarafından imzalandı.

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen protokol törenine Bakan Yardımcılarının yanı sıra İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil, İŞKUR Genel Müdür Yardımcıları Dr. Varol Dur, Cezmi Yarımdağ ve Mustafa Işık, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz ile üst düzey yöneticiler katılım sağladı.

 

Kadın istihdamını desteklemek misyonuyla hayata geçirilen “İş Pozitif” ile Türkiye’de kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim, teşvik ve hibe gibi destekler veren kamu kurumları, yetişmiş insan kaynağına sahip sivil toplum kuruluşları, üretim kapasitesine sahip kadın kooperatifleri ve istihdam sağlayan özel sektör kuruluşlarının sunduğu hizmetler İŞKUR bünyesinde tek bir platformda toplandı. Bu kapsamda kadın istihdamına yönelik iş, işlem ve faaliyetleri belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili Bakanlıklar arasında protokoller imzalanmaya devam edecek.