Üretim Sürecine Katılım Programı

“İhtiyacınız Olan Kişiyi İşe Alın”

 

Üretim Sürecine Katılım Programı (ÜSKAP) işverenlere, işe alacakları kişilerin mesleki bilgi ve becerini işyerinde gözlemleme, kişilere eğitim verme ve kişileri işe alma konusunda isabetli karar verme imkânı sunmaktadır. Bu şekilde, işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedir.

Üretim Sürecine Katılım Programı kapsamında, işverenler belirledikleri vasıflara sahip katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi Kurumumuza katılımcı adayı bulunmasına yönelik talep iletebilecektir.


Üretim Sürecine Katılım Programından Yararlanma Şartları

 

Destek Verilecek İşverenin Sahip Olması Gereken Şartlar

  • En az elli sigortalı çalışana sahip olmak,
  • İŞKUR’a kayıtlı olmak,
  • Destek ödemesi yapılan sürenin en az üç katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.

 

İşyerinin sigortalı sayısı belirlenirken katılımcının işe alındığı işyeri için işe alındığı aydan önceki son altı aylık dönemde SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirilen toplam prim gün sayısı yüz seksene bölünerek hesaplama yapılacak olup, katılımcı için sadece yapılan bu hesaplamaya göre bulunan çalışan sayısına ilave olarak çalıştırıldıkları aylar için destek verilmektedir.


İşverenler işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayısının 15’i geçmemek üzere %10’una kadar katılımcı talep edebilmektedir.

 

Destek Verilecek Katılımcıların Sahip Olması Gereken Şartlar

a. İşe giriş tarihi itibarıyla Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

b. İşe giriş tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

c. İşe giriş tarihinden önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak,

d. İşe giriş tarih itibarıyla 18 yaşından büyük 35 yaşından küçük olmak,

e. İşverenin eşi, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımı olmamak,

f. Kurum tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı kapsamında bekleme süresine tabi olmamak,

g. İşe giriş tarihi itibarıyla kurs veya programlara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

h. İşe giriş tarihinden önceki on iki aylık dönemde söz konusu işyerinin bağlı bulunduğu vergi numarası altında yer alan herhangi bir işyerinde istihdam edilmemiş olmak,

Destek kapsamında, il müdürlüğü veya hizmet merkezi tarafından gerek görülmesi halinde katılımcılara ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığının kontrolü için işverenden ilave bilgi ve/veya belge talep edilebilmektedir.


Başvuru için İşverenden İstenen Belgeler

Başvurular Kurum sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup işverenlerin başvuru öncesinde aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

a. Talep dilekçesi,

b. Destek ödemesi yapılabilmesi için işverene ait banka hesap numarası,

c. İlgili ayda katılımcılara ücret ödemesi yapıldığına dair belgeler/dekontlar,

d. Ödeme yapılacak aya ilişkin SGK tahakkuk fişleri ile önceki aya ait ödendiğini gösterir banka dekontu ve sigortalı hizmet listesi,

e. Ödeme yapılacak tarih itibarıyla 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcunun ve ayrıca ilgili mevzuat kapsamında SGK’ya muaccel prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya borcun tecil edilmiş ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması ve Kurum tarafından takip edilen idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı borcu olmadığına ilişkin belgeler,

f. Destek verilecek katılımcının sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerden hangi tutarda yararlandığını gösterir belgelerin belirlenen sürede ibraz edilmesi gerekmektedir.


Üretim Sürecine Katılım Programının Süresi

Program süresi en fazla 3 aydır.


Üretim Sürecine Katılım Programında Karşılanacak Giderler

Üretim Sürecine katılım programına katılan işverenlere çalıştırdıkları işçi için aylık Sosyal Güvenlik Prim günü üzerinden:

 

  • Lise ve lise altı eğitim düzeyine sahip katılımcılar için aylık 15.000 TL’ye kadar,
  • Yükseköğretim mezunu düzeyindeki katılımcılar için aylık 20.000 TL’ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanmaktadır.

 

Başvuru Yeri ve Zamanı

Üretim Sürecine Katılım Programına başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedir.[1]

 

 

[1] Üretim Sürecine Katılım Programı pilot uygulanası Gaziantep ve Konya olmak üzere iki ilimizde yürütülmektedir.