11.06.2019 17:42:05

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Alımı Nihai Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

1) Kurumumuz internet sitesinde 21 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan ilan sonucu sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı sözlü sınav sonuçları 26/04/2019 tarihinde açıklanmış ve 06/05/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar adaylar tarafından yapılan itirazlar ilgili sınav komisyonlarınca ayrıntılı olarak incelenmiş olup, değerlendirme sonucu asil ve yedek nihai listeler ekte açıklanmıştır. İş ve Meslek Danışmanlığı Alım İlanının 14 üncü maddesi “… itiraz sonuçları, nihai asıl ve yedek listeler ile istenilen belgeler ve belge teslim yerleri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.” hükmü gereğince itirazlar ve sonuçlarla ilgili ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2) Birimlerimize asıl olarak yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 21/06/2019 tarihi mesai bitimine (saat 17:30) kadar listede belirtilen, yerleşmiş olduğu birime şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

3) Yerleştirme listesinin Kurumumuz internet adresinde ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde (21/06/2019 tarihi mesai bitimi saat 17:30’a kadar) istenilen belgeleri tamamlayarak yerleşmiş olduğu birime elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerlerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir. Yedek adaylardan atama sırası gelenlerin listesi her ayın 1. ve 15. günlerinde (Resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden işgünü) web sayfamızda ilan edilecektir. Yedek adaylardan atama sırası gelen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4) Asıl olarak yerleşen adaylardan istenilen belgeler,

a. Dilekçe
b. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).
c. Kimlik Fotokopisi
d. KPSS sonuç belgesi.
e. Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.
f. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden tek hekim raporu yeterli)
g. Adli sicil kaydı (2 Adet)
h. Mal bildirim Formu ( arkalı önlü olarak el yazısı ile doldurulacaktır.)
i. Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
j. Geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi
(Sertifikası henüz basılmamış olanların sertifikayı almaya hak ettiklerine dair üniversiteden alınan yazı.)
k. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 nüsha)(Bilgisayar yazısı ile)

5) Geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesini veya ilgili üniversiteden alınan geçerli belge sahibi olduğu hakkındaki yazıyı teslim edemeyen adayların belgeleri eksik evrak nedeniyle teslim alınmayacaktır.


Adaylara ilanen duyurulur.

 

Belge Teslim Adresleri : http://www.iskur.gov.tr/iletisim
İnternet sayfası  : www.iskur.gov.tr

Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Alımı Nihai Sonuç Listesi