2.05.2019 11:06:22

Engelli Ve Eski Hükümlülere Yönelik Projeler Ele Alındı

2019 Yılı 1. Dönemi Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon Toplantısı Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya’nın Başkanlığında yapıldı.

 

Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen toplantıya Genel Müdürümüz Uzunkaya’nın yanı sıra Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Çiftçi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Daire Başkanı Nevzat Bugenç, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Murat Arslanhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Danışmanı Enis Bağdadioğlu, Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Turan Türk, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Sinan Gergin katıldı.

 

813 adet proje dosyasının değerlendirildiği toplantıda engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteğine yönelik projeleri, engellilere yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri, korumalı işyeri desteğine yönelik projeler, engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler ile engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler ele alındı.

 

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon yılda iki kez İŞKUR’un başkanlığında toplanıyor. Komisyonda engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ile engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi amaçlara yönelik projeler değerlendirilerek karara bağlanıyor.