19.11.2020 19:26:35

Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Projeler Ele Alındı

2020 yılı 2. Dönemi Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon Genel Müdürümüz Bekir Aktürk’ ün Başkanlığında toplandı.

 

Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen toplantıya Genel Müdürümüz Bekir Aktürk’ün yanı sıra Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sektörel Risk Yönetimi ve İstatistik Dairesi Başkanı Ergün Can, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Tetkik Hâkimi Alperen Öztürk, Çalışma Genel Müdürlüğü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Hande Güneri, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Danışmanı Enis Bağdadioğlu katıldı.

 

2.079 proje dosyasının değerlendirildiği toplantıda Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Hibe Desteğine Yönelik Projeler, Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri ve Engellinin İstihdamını Sağlayacak Destek Teknolojilerine Yönelik Projeler ele alındı.

 

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon yılda iki kez İŞKUR’un başkanlığında toplanıyor. Komisyonda engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ile engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi amaçlara yönelik projeler değerlendirilerek karara bağlanıyor.