8.05.2024 16:53:37

İş Pozitif Programı Kapsamında İki Protokol Daha İmzalandı

Kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirilen İş Pozitif Programı kapsamında kadın istihdamına yönelik izlenecek iş, işlem ve faaliyetleri belirlemek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile iş birliği protokolleri imzalandı.

 

Kadınların insan onuruna yaraşır iş koşulları ile ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması, kadınların çalışma hayatına aktif katılımının önemi konusunda toplumsal farkındalığın geliştirilmesi, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde kadın istihdamının arttırılması amacıyla ilgili Bakanlıklar ile iş birliği halinde 9 Şubat 2024’te uygulanmaya başlanan İş Pozitif Programı kapsamında çalışmalar devam ediyor.

 

“Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı” mottosuyla hayata geçirilen projenin iş, işlem ve faaliyetlerini belirlemek üzere ilgili Bakanlıklarla imzalanacak protokollerden ikisi daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan tarafından imzalandı.

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde 8 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen protokol törenine Bakan Yardımcılarının yanı sıra İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener ile İŞKUR Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Işık, Cezmi Yarımdağ, Dr. Varol Dur, Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yavuz, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış ve üst düzey yöneticiler katılım sağladı.

 

Kadın istihdamını desteklemek misyonuyla hayata geçirilen “İş Pozitif” ile Türkiye’de kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim, teşvik ve hibe gibi destekler veren kamu kurumları, yetişmiş insan kaynağına sahip sivil toplum kuruluşları, üretim kapasitesine sahip kadın kooperatifleri ve istihdam sağlayan özel sektör kuruluşlarının sunduğu hizmetler İŞKUR bünyesinde tek bir platformda toplandı. Bu kapsamda kadın istihdamına yönelik iş, işlem ve faaliyetleri belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili Bakanlıklar arasında protokoller imzalanmaya devam edecek.