8.06.2022 16:31:52

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Toplandı

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu 8 Haziran tarihinde Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Alper Mumyakmaz’ın başkanlığında bir araya geldi.

 

Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kurumumuzdan Genel Müdür Yardımcılarımız Doç. Dr. Alper Mumyakmaz, Dr. Pürnur Altay, Samet Güneş, Zeki Özdemir, Cezmi Yarımdağ, Daire Başkanlarımız ve istihdam uzmanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve sendikaların temsilcileri katılım sağladı.

 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Müdür Yardımcımız Mumyakmaz, İŞKUR’un yürüttüğü çalışmaların niteliği itibariyla diğer kamu kurumları ve sosyal taraflarla sürekli olarak yakın iş birliği ve diyalog halinde olduğunu söyledi. Mumyakmaz, yılda iki defa toplanmakta olan İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunun iş gücü piyasasındaki gelişmelere yönelik bu iş birliğinin göstergesi olduğunu belirterek “İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu’nun bu yılki ilk toplantısı öncesinde Kurulun çalışmalarını yönlendirme amacı taşıyan Yürütme Komitesi toplantısını 14 Nisan tarihinde gerçekleştirerek bugünkü toplantımızda ele alacağımız konulara karar verdik. Sizlerin değerli katılımı ile Dijital Dönüşüm ve Geleceğin Meslekleri, Özel Politika Gerektiren Gruplar konularında Kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalar ve bu konularda gelecekte yürütülebilecek faaliyetler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmayı amaçlıyoruz. Toplantımızın faydalı olmasını ve bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutmasını diliyor; hepinize saygılarımı sunuyorum.” dedi.

 

Genel Müdür Yardımcımızın konuşmasının ardından İstihdam Uzmanı Zeki Deniz Dost’un moderatörlüğünde dört ayrı oturum gerçekleştirildi. Bu oturumlarda dijital dönüşüm ve geleceğin meslekleri, özel politika gerektiren gruplara yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Genel değerlendirmenin ardından toplantı Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Alper Mumyakmaz’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

 

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Nedir?

Çalışmaları, İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığımız tarafından koordine edilen; iş gücü piyasası hakkında bilgi ve görüş alışverişinin yapıldığı Kurulun, “Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu” olmak üzere iki bileşeni bulunuyor. Yürütme Komitesi, Danışma Kurulu toplantıları öncesinde toplanır ve Danışma Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek, Danışma Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak gibi görevlere sahiptir. Danışma Kurulu ise iş gücü piyasası verilerinin üretilmesi ve kullanılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve görüş alışverişi yapılması, iş gücü piyasasını etkileyen gelişmelerin tartışılması gibi amaçları yerine getirir.

 

İPBDK üyeleri, iş gücü piyasası verilerini üreten, kullanan, bu verilere dayanarak politikalar üreten bakanlıklar, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve sendikalardır. Bu kurum ve kuruluşların bir kısmı aynı zamanda Kurumumuzun genel kurulu ve yönetim kurulu üyesidir.

 

İPBDK, yılda iki kez toplanır. İstihdam, eğitim ve iş gücü piyasası ile ilgili konularda üyeler arasında istişarede bulunulması, gerekli görülen hususlarda kararlar alınması sağlanır.