27.10.2022 09:00:54

İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’nin Açılış Toplantısı Yapıldı

Avrupa Birliği tarafından Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Aracı (FRiT) kapsamında verilen finansman ile fonlanan ve Dünya Bankası aracılığıyla Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İŞKUR ve Türk Kızılay tarafından yürütülecek olan İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi (İSDEP-2) Açılış Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'in katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmaları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Laurent Guirkinger ve Dünya Bankası Başekonomisti Dhushyanth Raju tarafından yapıldı.

8 Pilot İlde Yürütülecek Projenin Tüm Harcamaları Avrupa Birliği Tarafından Karşılanacak 

AB tarafından finanse edilen ve 80 milyon avro bütçeye sahip projenin amacı; Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve iş gücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda uygulanacak faaliyetler; İstanbul, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Konya ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilecektir.

Sosyal Yardımdan İstihdama Geçişe Destek 

Projenin yürütüleceği pilot illerde Kızılay tarafından nitelikleri değerlendirilen yararlanıcılar, kayıt aşamasının ardından Kızılay’ın İş ve Meslek Türkçesi Eğitimi ve Sosyal Beceri Geliştirme Eğitimlerine yönlendirilecek, bu aşama sonucunda Kızılay tarafından iş gücü piyasasına yönlendirilmesi uygun bulunan yararlanıcılara İŞKUR tarafından iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilecek, uygun bulunan kişiler mesleki deneyim kazanmaları adına iş yerlerinde Uygulamalı Eğitim Programlarına yönlendirilecektir.

Açılış Konuşmaları

Bu ve Benzeri Projeler Çok Değerli Projelerdir

Açılış konuşmasında Bakan Bilgin, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisinin yıllardır yoğun göç dalgasına maruz kalması olduğunu belirterek “Göç eden insanların geldikleri ülkelerde hayata tutunması oldukça problemli bir iştir. Her ne kadar kurumsal olarak devlet bütün imkânlarıyla bu insanların yanında olsa da Türk Kızılayı, çeşitli yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları bu insanlara destek olsa da insanların gittikleri yabancı bir ülkede özellikle bir savaş ortamından kaçarak sığındıkları ülkede hayatta kalma mücadelelerini anlamamız gerekiyor. Zorunlu sebeplerle göç etmek durumunda kalan insanların toplumsal hayata katılması, muhtelif eğitim destekleri almaları, sosyal destekler almaları, psikolojik destekler almaları sonucunda mümkün olabilecektir ama bütün bu destekler yetersiz kalacaktır. Hangi kurum yardım yaparsa yapsın sosyal yardımlarla hayatta kalmaya çalışmak başlı başına bir problemdir. Bu bakımdan o insanları hayata daha sıkı bağlayacak, onlara el uzatacak bir imkânın olması lazım, o imkân onların iş gücüne katılımını sağlamaktır. Bunun için bu ve benzeri projeler çok değerli projelerdir.” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda en çok tartışılan konulardan birinin küreselleşme kavramı olduğuna değinen Bilgin, “Küreselleşme sürecinin içine bir de bu zorunlu göçlerin tekabül etmesi küreselleşmeyi sorunlu hâle getirmektedir. Günümüzde bir de buna savaş eklenmektedir. Savaşlar küreselleşme sürecinin hareketliliğini neredeyse bir kaosa dönüştürmüştür. Türkiye tarihsel olarak bu hareketliliğin kavşak noktasında olan bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren barıştan yana olan bir ülkedir. Bütün bölgesel savaşların sosyal ve insani maliyetini Türkiye üstlenmiştir. Bugün de bölgede yaşanan bütün savaş ve istikrarsızlıkların insani maliyeti Türkiye’nin üzerine gelmektedir. Türkiye’de yaklaşık 4-5 milyon civarında bu ülkelerden gelmiş insanlar bulunmaktadır. Bu başlı başına büyük bir sosyal problem ama Türkiye bunu yönetiyor.” diye konuştu.

Göç Etmek Zorunda Kalan İnsanları Hayata Tutunduracak En Önemli Şey Onları Üretim Sürecine Dâhil Etmek

Bakan Bilgin, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğuyla kıyaslanamayacak ekonomik imkânlara sahip olmasına rağmen bu sosyal sorumluluğu en fazla üstlenen ülke olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “İnsani yardım konusunda Türkiye, dünyanın en önde gelen ülkesidir. Millî gelir açısından bakıldığı zaman kimseyle mukayese edilmeyecek derecede birinci ülkesidir. Bu sorumluluğu yerine getirmenin sebep olduğu zorluklar da var, bu zorluklarda Dünya Bankası’nın, Avrupa Delegasyonu’nun ve çeşitli uluslararası fonların bu sürece katkı yapmasını çok değerli buluyoruz. Bu proje de bunlardan birisidir. Bu insanları hayata tutunduracak en önemli şey onların üretim sürecine katılmaları. Aksi takdirde bu yardımlarla  hayata tutunmaya çalıştığı zaman yardıma bağımlılık ilişkisi gelişiyor. Gençlerin, iş yapacak olanların bütün potansiyellerini körelten bir tablo ortaya çıkabiliyor. Elbette yardımlar devam etmeli ama çalışabilir olan, özellikle genç insanların iş gücüne katılımı fevkalade önemlidir ve iş gücüne katılımı destekleyecek bu proje bu insanların hayatı boyunca etkileyecek kazanımlar elde etmesini sağlayacaktır. Suriye’den gelen insanlar Türkiye’de iş gücüne katılarak hayatlarını sürdürmeye, kendi imkân ve emekleriyle katkı sağlayacaklar fakat daha fazla bir şey elde edecekler ülkelerine döndükleri zaman da bir meslek sahibi olacaklar, bir işin yapılması sürecinde yer aldıkları için o işin nasıl yapılacağını bileceklerdir.”

Proje 8 İlde Uygulamaya Geçecek

Türkiye’nin pandemi sonrasında dünyada büyümesini devam ettiren 1 ya da 2. ülkesi olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, “Türkiye’nin büyümesi sürecinde
iş gücüne talebi artmaktadır. Daha da önemlisi nitelikli iş gücüne talebi artmaktadır. Bu projenin amacı geçici koruma statüsündeki kişileri, Türkiye’de yaşayan göçmenleri iş sürecine katmak değil, aynı zamanda onları nitelikli emek hâline dönüştürmektir. Bu projenin benzerlerini Dünya Bankası’nın, Avrupa Birliği’nin destekleriyle, kendi kaynaklarımızla Türkiye’nin bütün sanayi bölgelerinde uyguluyoruz. Bu projeyi de 8 ilde uygulayacağız. Türk ekonomisi büyürken Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış insanların bu projeye katılması anlamlıdır hem de Türkiye’nin, yaşadıkları ülkenin, büyümesine emekleriyle katkıda bulunma imkânı bulmaları açısından önemlidir. Her toplumun karşılaştığı sorunlar vardır, bu dönemde bizim sorunlarımız artmıştır. Pandemi sonrasında uluslararası ekonomideki dalgalanmaların Türkiye’ye yansıması negatif anlamda etkili olmuştur. Bir ekonominin karşılaştığı sorunları çözmesinin tek bir yolu vardır; büyümeyle, üretim gücünü artırarak bu sorunları aşmaktır.” diye konuştu.

Türkiye, İstihdam Yaratarak Sorunlarını Aşacaktır

Bilgin, Türk ekonomisinin bu ve benzeri projelerle istihdam yaratarak sorunları aşacağına vurgu yaparak “İstihdam yaratmak Türkiye’nin ekonomik büyümesinin en önemli başarısıdır.  Bu ay öncesine kadar veriler Türk ekonomisinin yaklaşık 1 milyon istihdam yarattığını ortaya koymaktadır. Yani yüzde 7 üzerinde bir büyüme, 1 milyon istihdam yaratan bir ekonomi sorun-çözüm kaynağı buradan geçmektedir. Dolayısıyla Türk ekonomisi büyümeye devam ettikçe sorunlarını çözecek, Türkiye’de yaşamak zorunda kalan, Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan insanlar üretim sürecine katılırsa bu büyümeye de katkı yapacaklardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası’nı temsilen toplantıda konuşma yapan Dhushyanth Raju, 2019’dan bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çalıştıklarını belirterek projenin 8 ile yayılacağını kaydetti. Projeyle kırılgan toplulukların yaşamını değiştireceğine inandıklarını ifade eden Raju, ilk projede COVID-19 salgınına rağmen büyük başarılar elde ettiklerini ve istihdam edilebilirlik anlamında geçici koruma statüsündeki kişilerin iş bulma yeteneklerini arttırdığını sözlerine ekledi.

AB Türkiye Delegasyonu'nu temsilen Laurent Guirkinger ise İSDEP-2 Projesi’nin kayıtlı iş gücüne ulaşım noktasında güvenilirliği sağlama noktasında büyük bir adım olacağını belirterek “Bu kritik zamanda Sayın Bakana, Türk Kızılayına aynı zamanda İŞKUR’a bu projedeki destekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan da “Bu projeyle iş gücü piyasasına dâhil olmak isteyen faydalanıcılarımıza yönelik gerçekleştireceğimiz çalışmalarda Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve İŞKUR ile ortak çalışmalarda bulunmuş olmak kurumsal iş birliğimizin gelişmesi açısından önem taşımaktadır. İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’nin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.