29.11.2019 16:40:22

Kadınların Daha Çok ve Daha İyi İş Fırsatlarına Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi Başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanıyla hayata geçen Kadınların Daha Çok ve Daha İyi İş Fırsatlarına Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi Açılış ve İzleme Komitesi Birinci Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

 

Proje İzleme Komitesinin Ankara’da gerçekleşen ilk toplantısına Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, İsveç Büyükelçiliği Müsteşarı Malin Stawe ile birlikte Genel Müdürlüğümüzden ve pilot İl Müdürlüklerimizden yöneticiler ve proje süreçlerinde yer alacak olan personelimiz katıldı.


Açılışta konuşan Genel Müdürümüz Uzunkaya, ülkemizin 2007-2018 yılları arasında kadın işgücü sayısını yaklaşık 4,5 milyon kişi artırdığını belirterek kadın istihdamının arttırılmasına yönelik gayret ve çabaların neticelerinin alınmaya başladığını ve ülkemizin son 12 yılda kadın istihdamını yüzde 68,3 artırarak OECD üye ülkeleri arasında birinci olmayı başardığının altını çizdi.


2002 yılından 2019 yılı Ekim ayı sonuna kadar 1 milyon 876 bin 289 kadının Aktif İşgücü Programlarımız vasıtasıyla meslek sahibi olduğunu belirten Uzunkaya, “Daha fazla kadının işgücüne katılması ve istihdam edilmesi hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Ancak sadece niceliksel bir artışı kendimize yeterli görmüyoruz. Kadınların daha nitelikli ve insana yakışır işlere erişimi noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. 


Genel Müdürümüz Uzunkaya, 2013–2018 yılları arasında ILO işbirliği ve SIDA finansmanıyla yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve İyi İşler” projesinin uluslararası iş birliklerimiz açısından en önemli ve başarılı uygulamalarımızdan biri olduğunun altını çizerek şunları kaydetti “Bu projemiz kapsamında proje ortağı olan belediyelerle iş birliği halinde 800’den fazla kadına mesleki eğitim imkânı sağladık, iş arama becerileri eğitimleri ve danışmanlık hizmeti verdik. 400 kadına girişimcilik eğitimi verdik ve ardından 28 kadına mikro hibe ve teknik danışmanlık hizmeti sağladık. Paydaş kurumların katılımlarıyla Kadın İstihdamı Eylem Planını hazırladık. Bu planı pilot illerimiz nezdinde yerelleştirdik, uyguladık ve izlemesini sağladık. Kamu spotları hazırladık ve yayınladık.”


2013-2018 yılları arasında İŞKUR tarafından ILO işbirliğinde yürütülen ve başarıyla tamamlanan “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesinin ikinci fazının 2019- 2022 yılları arasında Ankara, Konya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Ordu pilot illerinde uygulayacağını belirten Uzunkaya,  proje kapsamında kadın istihdamına yönelik araştırmaların gerçekleştirileceğini, bu araştırmalar neticesinde İŞKUR’un Aktif İşgücü Programlarının kadın istihdamına daha fazla hizmet edecek bir yapıya bürünmesi için Kurumumuz personeline yönelik eğitimler verileceğini, girişimci kadınlara mikro finansman ve danışmanlık desteği verileceğini kaydetti.


2020 yılında yapılacak faaliyetlere ilişkin yol haritasının çizildiği Proje İzleme Komitesi Birinci Toplantısında konuşan ILO Türkiye Direktörü Özcan, “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler-İkinci Faz Programı” kapsamında önceki dönemin devamı niteliğinde yürütülecek olan yeni proje ile ilk fazda elde edilen kazanımların ileriye taşınmasını hedeflediklerini ifade etti.


Projenin yeni döneminde sürecin her aşamasında İŞKUR desteğinin ve katılımının önemini vurgulayan Özcan, yılda bir kez toplanacak Proje İzleme Komitesinin yıllık faaliyet planlarının gözden geçirilmesinden sorumlu olacağı hem de uygulamayı ve kaydedilen ilerlemeyi değerlendireceğini belirtti.


Bu mekanizmanın tüm süreçlerinde İŞKUR pilot İl Müdürlüklerinin katkısının altını çizen Özcan, “İŞKUR ve ILO arasında sonuç üreten güçlü iş birliği, bu proje ile bir adım daha ileri taşınacak. Kamu politikalarının şekillenmesinde ve uygulanmasında sorumlu kişiler olarak çok önemli bir rolü üstleniyoruz. ILO Türkiye Ofisi olarak önümüzdeki dönemde de Türkiye’de kadın istihdamının arttırılması için proje ortaklarımıza her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.


İsveç Büyükelçiliği Müsteşarı Stawe ise konuşmasında, bir ülkenin ekonomik olarak kalkınmasının temel önceliğinin işgücü piyasasında kadının etkin bir rolünün olması gerektiğini ve kendilerinin de Türkiye’de kadın istihdamının artırılmasını hedefleyen bu projeyi desteklediklerini söyledi. Stawe ayrıca, 2013-2018 yılları arasında yürütülen birinci faz projede hedeflenen göstergelerin ve faaliyetlerin planlanandan daha fazla gerçekleştiğini ve başarıyla tamamlandığını belirterek Genel Müdürümüz Uzunkaya’ya teşekkür etti.


Projenin ilk fazında pilot illerde gerçekleştirilen çalışmaların 81 İŞKUR İl Müdürlüğünde yaygınlaştırılmasını oldukça önemsediklerini ifade eden Stawe, ikinci fazda projenin hedeflerine ulaşabilmesi noktasında İŞKUR-ILO iş birliğinin çok değerli olduğunun altını çizdi.


Açılış konuşmalarının ardından Proje İzleme Komitesine proje hakkında bilgi verildi. 2019-2020 faaliyet planı sunumu gerçekleştirildi ve pilot il müdürlüklerine yönelik eğitim ihtiyaç analizi çalışması ile toplantı sona erdi.