28.03.2024 12:45:57

Türkiye’nin Açık İş Oranları Eurostat’ta Yayımlandı

Avrupa İstatistik Ofisi EUROSTAT, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un 3’er aylık dönemlerle yılda 4 kez gerçekleştirdiği “Açık İş İstatistikleri Araştırması”nın sonuçlarını kendi web sitesinde yayımlamaya başladı.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın uluslararası standartlara göre yaptığı araştırma sonuçlarına göre elde edilen açık iş oranları EUROSTAT’ın web sitesinde de paylaşıma açıldı.

 

İŞKUR’un Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamındaki görevleri arasında yer alan açık iş araştırması 2014 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilerek EUROSTAT ile paylaşılıyordu. EUROSTAT tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde İŞKUR’un sunduğu açık iş oranlarının sektörel olarak https://ec.europa.eu/eurostat web adresinde yayımlanmasına karar verildi.

 

Ülkelerin önemli ekonomik göstergeleri arasında yer alan açık iş oranı bir ülkede faaliyet gösteren iş yerlerinin ilgili dönem itibariyle ihtiyaç duyduğu iş gücünün boyutunu açıklayan ve potansiyel istihdam artış beklentisini ortaya koyan oldukça önemli bir ekonomik gösterge olarak kabul ediliyor. İş gücü piyasasının arz tarafına ilişkin hesaplamalarda işsizlik oranı, istihdam ve iş gücüne katılım oranı gibi veriler kullanılıyorken; iş gücü piyasasının talep tarafına ilişkin açık iş oranı önemli gösterge sayılıyor.

 

İŞKUR’un Türkiye’de tespit ettiği açık iş oranının yayımlanması, hem Kurumun hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının EUROSTAT tarafından uluslararası düzeyde yayımlanmış ilk araştırma verisi olması bakımından büyük önem taşıyor.