3.02.2021 23:22:11

EKPSS 2021/1 İle Ösym Tarafından Kurumumuz Emrine Yerleştirilen Adaylar Hakkında Duyuru

EKPSS 2021/1 ile ÖSYM tarafından Kurumumuz emrine yerleşen adaylar atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak 03/02/2021 – 19/02/2021 tarihleri arasında Saat 17:30’a kadar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 19/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeyen veya postaya vermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Adaylar atamaya esas belgelerini aşağıda belirtilen sıraya riayet ederek teslim edeceklerdir.

İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi

2. EKPSS sonuç belgesi çıktısı

3. Yerleştirme Sonuç Belgesi

4. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren ve geçerlilik süresi sona ermemiş sağlık kurulu raporu aslı veya noter tasdikli sureti ya da raporun alındığı hastane başhekimliği/yöneticiliği onaylı sureti, (fotokopi kabul edilmeyecektir)

5. 6 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun)

6. Diploma aslı veya (noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından) onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8. Engelli Personel Atama Başvuru Formu

9. Mal Bildirimi Formu (Tek Kâğıda Arkalı-Önlü)

NOT: Kurumumuz emrine yerleşen Adayların atamaları yapıldıktan sonra kendilerine ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.