23.12.2019 17:09:14

KPSS 2019/2 ile ÖSYM Tarafından Kurumumuz Emrine Yerleştirilen Adaylar Hakkında Duyuru

KPSS 2019/2 ile ÖSYM tarafından Kurumumuz emrine yerleşen adaylar atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak 23/12/2019 – 30/12/2019 tarihleri arasında Saat 17:30’a kadar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 30/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeyen veya postaya vermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Adaylar atamaya esas belgelerini aşağıda belirtilen sıraya riayet ederek teslim edeceklerdir.

İSTENİLEN BELGELER:

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Yerleştirme Sonuç Belgesi
 3. KPSS sonuç belgesi çıktısı
 4. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)
 5. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)
 6. 6 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun)
 7. Diploma aslı veya (noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından) onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden)
 10. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet, bilgisayar yazısı ile)
 11. Mal Bildirimi Formu (Tek Kağıda Arkalı-Önlü)

NOT: Kurumumuz emrine yerleşen Adayların atamaları yapıldıktan sonra kendilerine ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.