3.02.2023 16:53:17

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Duyurusu

Kurumumuz İstihdam Uzman Yardımcılığı alım ilanına 16-27 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan başvurular sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların listeleri aşağıda yayınlanmıştır.

Sözlü sınava katılacakların listeleri tıklayınız.

Sözlü Sınav Tarihleri: Belgelerini teslim eden adayların sözlü sınava girmek üzere listelerde isimlerinin karşısında belirtilen tarih ve saatte sözlü sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar için belirtilen sınav saatlerinde sarkmalar olabilir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Sözlü Sınav Yeri:
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Binası Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA


İstenilen Belgeler:

1. KPSS sonuç belgesi,

2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

3. Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği, (İŞKUR Genel Müdürlüğü, İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezlerince),

4. Erkek adayların askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelemiş olduğunu ya da askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı,

5. Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

6. Elle yazılmış fotoğraflı özgeçmiş,

7. Varsa yabancı dil belgesi


Not:
Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Kurum yetkililerince tasdik edilerek belgelerin asılları adaylara iade edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yukarıda istenilen belgeleri en geç 24.02.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar (saat 17.00’a kadar) aşağıda belirtilen adrese elden teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Belgeleri son teslim tarihinden sonra Kuruma ulaşan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İletişim Bilgileri:

Adres                 : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

                            Personel Dairesi Başkanlığı (Eğitim Şube Müdürlüğü)

                            Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA

Telefon               : (312) 216 32 79 – (312) 216 32 98 – (312) 216 37 54

İnternet Adresi : www.iskur.gov.tr