26.01.2023 18:17:42

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Yedek Adaylara İlişkin Duyuru

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında, 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alım ilanı sonucu asil olarak yerleşen adayların atama işlemlerine ilişkin duyuru 05.08.2022 tarihinde Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıştır.

Süresi içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle göreve başlamayan asil adayların yerine yedek adaylardan sırası gelenlerin sonuçları aşağıdaki listede  açıklanmıştır. Yedek adaylardan sırası gelenler, aşağıda istenilen belgeleri 26.01.2023-10.02.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA)  şahsen getirmeleri veya posta yoluyla (postada yaşanan gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır) göndermeleri gerekmektedir. 10.02.2023 Cuma günü mesai bitimine (17:30) kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

(Dokümanların sorunsuz açılabilmesi için İnternet Explorer tarayıcı kullanmanız önerilmektedir.)


 İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. KPSS sonuç belgesi,

3. Diploma aslı veya (noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından) onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği),

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5. Arşiv Araştırması Formu (2 nüsha, arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır),

6. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan),

7. Sözleşmeli pozisyonlara asil olarak yerleşmeye hak kazanan ancak askerde olan veya asker sayılan adayların, son başvuru tarihine kadar, aşağıda istenilen belgeler ile birlikte askerde olduklarına dair dilekçeyi sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin ardından, terhis belgeleri ile birlikte süresi içerisinde müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini belirten belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.

8. 4 adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun),

9. Mal Bildirimi Formu (Tek kağıda arkalı-önlü olarak çıktı alınıp doldurulacaktır)

10. Sağlık Kurulu Raporu: Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastaneleri tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu,

(Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

d) Sağlık Kurulu raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.)

11. Koruma ve Güvenlik Personeli için; silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının (noter, belgeyi veren kurum ya da Kurumumuz tarafından) onaylı sureti

12. Aşçı pozisyonunu asil kazanan adaylar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (SGK hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir.)

Sözleşmeli Destek Personeli Yedek Listesi için Tıklayınız.

NOT:
Adayların yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kendilerine ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.